"De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op zal gaan richten. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen?"

Deze pagina is bedoeld als analytische tool voor het bekijken van de vragen die door het publiek zijn gesteld aan de wetenschap in Nederland. In alle grafieken die u hier ziet kunt u subgebieden selecteren waarin u bent geinteresseerd.

U kunt bijvoorbeeld achtereenvolgens klikken op 'vrouw' in het cirkeldiagram hier onder, om vragen te selecteren die gesteld zijn door vrouwen, en dan een leeftijdscategorie selecteren in het histogram hierboven door (bijvoorbeeld) van 20 tot 30 te slepen.

Participatie geplot tegen leeftijd en geslacht deelnemer
Vragen per onderzoeksgebied (ingevuld door deelnemer)
Wetenschapsvelden (ingevuld door vraagsteller)
Deelname van organisaties
Automatisch toegekende onderwerpen (Topic Modeling)
Jury Classificatie per wetenschapsveld
Jury Classificatie per onderwerp
Individuele vragen corresponderend met bovenstaande filters